Krkonoše

Blog

výhled do krajiny

Brdy jak je možná neznáte

 

Dnešní tip na výlet Vás zavede do brdských lesů nedaleko vesnice Hostomice, která se nachází zhruba půl hodiny jízdy autem z Prahy.

 

Trasa

MAPA trasy, kterou jsme si vybrali pro sobotní výlet i s našimi čtyřnohými parťáky.

Tato trasa je koncipována jako okruh, tedy auto zaparkujete na jednom bodě, ke kterému se poté opět vrátíte. Výchozím bodem je malé lesní parkoviště. Jedná se víceméně o křižovatku lesních cest která navazuje na hlavní trasu a mezi Hostomicí a Bukovou u Příbramě.

 

Začátek cesty

Po zaparkování jsme se vydali po modré turistické značce směrem k vrcholu Písek. Těsně pod ním a jsme však místo toho, abychom pokračovali po modré značce, vyrazili přímo do kopce, až k tamnímu vysílači. Již se nám nechtělo scházet zpátky na asfaltovou cestu, a proto jsme volili pokračování směrem přidruženému vysílači a dále lesní cestou ke studánce U Šimákovny, pod kterou jsme se na asfaltovou cestu a modrou turistickou značku opět napojili.

Došli jsme na křižovatku turistických tras, kde je zároveň i posezení, u kamenného památníku zaniklé obce Komorsko, jež zde stávala ve středověku. Od rozcestníku jsme pokračovali po turistické trase po příjemné asfaltové cestě brdskými lesy až ho na Malý vrch. Z Malého vrchu dále pokračuje  trasa přes přírodní rezervaci Kuchyňka.

Původní lesy

Kuchyňka byla zařazena do soustavy Natura 2000 jakožto Evropsky významná lokalita. Zachovaly se zde zbytky původních suťových lesních porostů s výskytem vzácné flory a fauny, především bukových porostů. Ty byly vzdálené od center těžby kolem Příbrami a proto byly ušetřeny rozsáhlému kácení. V důsledku kácení byly smíšené lesy nahrazovány především rychle rostoucím smrkovým porostem.

Červená trasa dále vede na Čtyřmezí. Čtyřmezí je místo, kde se potkávají katastry 4 obcí, Dobříše, Hostomice, Bukové a Rosvic. Zároveň se potkávají i lesní cesty a je zde rozcestník s křížením červené a žluté turistické trasy. Od roku 2014 toto krajsky významné místo označuje kovový kruh zapuštěný v zemi. Kolem něj jsou kameny vymezující hranici katastru.

Kamenné stavby v Brdech

Od rozcestníku Čtyřmezí pokračuje červená turistická značka až k Studenému vrchu. Na něm se tyčí stejnojmenná rozhledna. Kamenná, postavená uprostřed skoro kruhové mýtinky. Bohužel jsme si nemohli užít výhledy, které nabízí, jelikož jsme výlet absolvovali na konci února a rozhledna je otevřená až od dubna. Tato část trasy je nyní bohužel významně poznamenána odtěžováním dřeva z místních lesů a většina této trasy je rozbahněná, doslova rozoraná koly těžké techniky.

Rozhodli jsme se po zmíněném úseku nejít zpět. Šli jsme po jedné z lesních pěšin, která byla mapě vyznačena a v reálu pěkně viditelná. Prošli jsme kolem spadlého posedu, přešli cestu se žlutou značkou až na místo, kde se před námi vyskytly části kamenné stavby. Tato stavba, ačkoliv není na vyznačené turistické trase, byla jedním z cílů našeho výletu. Jedná se o nedokončenou přehradu na Chumavě. Kamenný přepad a v údolí vykácený les připomíná záměr ze začátku devadesátých let 20. století. Tehdy bylo plánováno vybudovat zde nádrž, která by zadržovala vodu pro Hostomice. K dokončení záměru však nikdy nedošlo.

 

 

Nedokončená přehrada byla nejnižším bodem našeho výletu. Před sebou jsme měli jedno z největších stoupání trasy, nahoru na vrchol Velká Baba, kolem přírodního skalního útvaru Fabiánovo lože. Na Velké Babě se před námi rozprostřel jeden z mnoha výhledů do krajiny. Bohužel také popadané stromy a již vytěžené mýtiny.

Celá trasa vede po hřebeni, takže pokud se na ni vydáte v jasný den, naskytne se vám výhled na obě strany z hřebene do údolí. V dobré viditelnosti až na pohraniční hory.

 

Závěrem

Celá výše popsaný trasa má dohromady něco kolem 15 kilometrů. Vede jedním z mála úseků, o kterých se domnívám, že nejsou v Brdech tak navštěvované. Na „parkovišti“ jsme v 9:30 parkovali jako první, potkali jsme dohromady 8 lidí. Byl jasný slunečný den ke konci února kořeny na cestách nebyly ošoupané od podrážek turistických bot, v okolí cest se neváleli žádné odpadky a z hřebene vrcholové cesty skrz přírodní rezervací Kuchyňku byly nádherné výhledy. A ty pohledy do krajiny na mechem porostlé kameny! Zkonstatovali jsme, že se jedná o jeden z nejkrásnějších okruhů, jenž jsme si v dané lokalitě doposud pro naše výlety naplánovali.

 

 

Postřehy z trasy

+ Možnost pohodlného parkování.

+ Ticho lesa.

+ Na trase, přírodní památky i pozůstatky lidských děl.

– Těžba dřeva, která zanechala hluboké stopy na části trasy.

+/- Kombinace asfaltu a lesních cest, jež mnohdy procházejí po hřebeni nebo vysekanými lesními porosty.

 

 

Pokud byste se v dané lokalitě nacházeli a chtěli dál objevovat Brdy, pak doporučuji ještě tento výlet nebo si naplánujte výlet sami. Zde jsem sestavila souhrn toho nejhezšího.

 

 

 

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on