Krkonoše

Blog

Svatojánské proudy

Svatojánské proudy

Svatojánské proudy jsou nejspíše jednou z nejnavštěvovanějších naučných stezek v Česku. Dříve byl úsek řeky, podél kterého se stezka vine, úplně jiného rázu, se stavbou přehrady se řeka změnila. Co zůstalo, jsou malé trampské osady a klid na cestě zastíněné vzrostlými stromy, podpořený šuměním vody.

Délka trasy: 10,5 km

Typ výletu: Náročnější procházka

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/helemujuke

 

Ráno jsme zabalili sváču, nechali naskočit naše dva psy do kufru auta a tím jsem dojeli do vesnice Třebenice, jež se nachází přímo u hráze vodní nádrže Slapy. Od parkoviště jsem po schodech sestoupali k vodě, kde už jsme se napojili na stezku podél Vltavy. Stezka vede nejdříve koncem vesnice, kde podél řeky supluje příjezdové cesty a parkoviště zde se nacházejících chat. V tomto úseku byla také nejširší. Postupně směrem ke Štěchovicím se stezka vedoucí po úbočí kopce nad kolem protékající řekou zužuje. Někdy je nutné projít tunelem vytesaným ve skále, někde zas skálu vystoupat, přelézt či obejít. Z těchto důvodů bych proto trasu označila za náročnější.

Ačkoliv se dle map může zdát, že cestou bude přístupů k vodě dostatek, není tomu tak. A my bohužel psům kvůli předchozímu mylnému úsudku nevzali žádnou vodu. Nejlepší přístup k řece byl v první polovině trasy, kde ještě chaty podél cesty mají níže u řeky vybudované pláže, jelikož přístup zde je pozvolný. Dále po proudu má již řeka vyhloubený kaňon a k jejímu toku sice je možnost se dostat na některých místech, například v osadě Ztracenka, i jinde se dá slézt z cesty, avšak někde, a to na většině místech, se není k vodě možnost dostat.

S čím jsme také nepočítali byla šířka stezky. Třičtvrtě úseku podél řeky jsme s přítelem šli za sebou, přičemž on musel vést oba psy. V některých místech jsme byli rádi, že se vešel aspoň jeden člověk na cestu. Proto když je třeba míjet protijdoucí turisty, je záhodno si „předem“ určit, kde dojde nad strmými srázy stezky k vyhnutí.

Osobně bych stezku podél řeky doporučila a doufám, že ji půjdu ještě nejednou znova. Líbilo se mi prostředí chatek, kolem kterých stezka prochází i lesů a přírody okolo, které řeka Vltava utváří. Ve dvou si však člověk moc nepopovídá a s velkým psem bych další cestu již také zvážila.

Cestou od rozcestníku Nad přehradou, na začátku Štěchovic, zpět k autu, jelikož jsme již byli poněkud zmožení horkým letním dnem, jsme se rozhodli pro následování repliky 1. trasy Klubu českých turistů. Ta je nejprve souběžná s modrou trasou, ale zanedlouho v kopci se od ní odděluje. Toto rozcestí jsme měli nejdříve trochu problém nalézt, jelikož se zase jednalo o úzkou stezku, částečně zatravněnou a i později jsme se značením trasy měli trochu problém. A ten stoupák! A bohužel jsme ji následovali i od rozcestí Kolna až k silnici vedoucí zpět do Třebenic. Silnice byla dost frekventovaná a rozhodně ne dostatečně široká. Příště bych tedy rozhodně zvolila pro zpáteční cestu přes kopec modrou turistickou značku.

Nemusíte jezdit autem jako jsme kvůli psům jeli my. Stezku Svatojánské proudy lze projít i z druhé strany, od Štěchovic, do kterých v pravidelných intervalech jezdí autobus ze Smíchovského nádraží, pokud se chystáte z Prahy, ale i odjinud.

Post a Comment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on